Pientä tilinpäätöstä keväästä.

Työrauhaa ja analyysia

Kun rajoitustoimet alkoivat vaikuttaa, näkyä ja kuulua meidän kaikkien arkeen, VeKen piti hetki pohtia ja keräillä mitä muutossuuntia tämä aiheuttaa hankkeen toimenpiteille. Kuulumissoittojen ja etäkohtaamisten yhteydessä viesti sote-järjestöistä oli myös selkeä – moni asia on mennyt uusiksi ja ollaan uusien asioiden edessä. 

VeKen asiantunteva ja osaava ohjausryhmä oli tukena ja apuna. Hankkeen toimenpiteet eivät toimi kuntalaisyhdyspinnassa. Toimenpiteet ovat tähdänneet selkeästi tavoitteisiin, jotka koskevat sote-järjestöjen toiminnan kirkastamista ja sote-järjestöjen tekemää yhteistyötä erilaisten sidosryhmien kanssa. Pohtimisen ja keräilyn jälkeen toteutustapoja ja -ajankohtia päätettiin mukauttaa, mutta mistään ei käytännössä luovuttu. Annettiin sote-järjetöille ja sidosryhmille työrauha. 

Työrauhan antaminen on saanut aikaan tilan, jossa uskotaan/toivotaan/seurataan mittareita, tehdään analyysia ja ollaan tavoitettavissaTietynlaiselle varmistelulle ei ole työnsijaa vaan on luotettava tehdyn työn kantavan hedelmää.  

Maaliskuussa tehtiin analyysia “asiakasryhmistä” näkökulmana ne kehittämistoimet, joita on toteutettu. 

Sosiaali- ja terveysjärjestöt 

positiiviset 

 • ihmisten, avun ja tuen tarvitsijoiden ohjautuminen toimintaan on toivottu ja haluttu tila 
 • realistinen suhtautuminen kehittämiseen: vastaanottokyvyn (ja muiden resurssien) rajallisuus, monenlaista kehittämistä menossa – ei resurssia olla kaikessa mukana, yhteistyökumppanit 
 • järkevä kriittisyys: perusteluiden etsiminen, avoimuus keskusteluissa 

haasteet 

 • toimintaympäristössä toimijoita on kokonaisuudessaan paljon, mutta suurin osa näkyy vähän 
 • aika ymmärryksen hahmottamiseen ja löytämiseen on erittäin rajallinen 
 • toimintaympäristön aiheuttama epävarmuus jatkuvuudesta 

Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät  

positiiviset 

 • hyvä vastaanotto: kaikki toimipaikat ottaneet vastaan 
 • suhtautuminen järjestöjen toimintaan myönteistä ja kiinnostunutta 
 • osaavat sanoittaa tarpeita, joita kuntalaisilla, paljon palveluita käyttävillä asiakkailla on 

haasteet 

 • roolin tunnistaminen osana kokonaisuutta, jossa huolehditaan ja mahdollistetaan kuntalaisten kokonaisvaltainen hyvinvointi on haastavaa – erilaiset siilot ovat syviä ja niillä on pitkä historia 
 • (kiire,) tehdään se mikä pakollista, välttämätöntä, lakisääteistä 

Kunnat 

positiiviset 

 • Pohjois-Savon hyte-verkostolla vastaanottavainen asenne 
 • tunnustetaan vajavaiset tiedot sosiaali- ja terveysjärjestöistä 
 • uskalletaan sanoa ääneen, että on vajavaiset tiedot 

haasteet 

 • kuntien taloudellinen tilanne näkyy vastaanottokyvyssä 
 • prosessit “omia”: yhdessä pohtimiselle, kehittämiselle rajatusti mahdollisuuksia 
 • sosiaali- ja terveysjärjestöjen moninaisuuden hahmottaminen ei tapahdu yhden tunnin aikana – ideasta voi päästä jyvälle, mutta ymmärtäminen vaatii enemmän 

Analyysin kautta on mahdollista arvioida näiden kohde-/sidosryhmien tuntemusta. Tuntemus on auttanut hankkeen aikana suuntaamaan toimenpiteitä, luopumaan jostain ja aloittamaan jotakin. Toimintaympäristön heittämät haasteet pakottavat muodostamaan tilannekuvaa tuntemuksien kautta, koska tilannekuvat ovat muuttuneet ja tulevat muuttumaan vauhdilla.  

Tukea ja apua 

Työrauhasta huolimatta jotakin tukea ja apua haluttiin tarjota. Mahdollisuus tarjoitui. Alkuperäinen tarkoitus oli järjestää Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa tapaamiset, joissa käytäisiin läpi erilaisia työpohjia ja keskusteltaisiin mihin työpohjia voi käyttää. Uusi suunnitelma oli tarjota räätälöityjä kahden tunnin työpajoja.  

Suunnitelma on edelleen voimassa. Niillä toimijoilla, joilla on aikaa, energiaa ja intoa, voivat tilata kahden tunnin mittaisen työpajan omalle porukalleen (vapaaehtoisia, hallituksen jäseniä, työntekijöitä, sekoitus näitä). Keväälle ja kesälle sovitut työpajat ovat jo takana ja syksylle sovittuja alustavasti jatkoja. Täytyy sanoa, että nämä kaksituntiset ovat tämän erityisjärkkäilyn ja rajoitustoimien ajan kohokohtia. Päästään juuri siihen ytimeen, jota on pienmarkkinoilla etsitty.  

Pienmarkkinat ovat olleet sote-järjestöille avoimia. Erilaisten teemojen kautta on keskitytty toiminnan kirkastamiseen. Työpajoissa parasta on ollut ennakkoon yhdessä pohdittu tarve. Ideoimalla ja hahmottamalla tavoite pystytään aikaisemmin pienmarkkinoilla hyödynnetyistä materiaaleista kokoamaan tiivis kahden tunnin kokonaisuus. Lisäksi erityisen positiivisena on ollut kaksi haastetta, joissa porukka on ehdottanut työpajaa omajärjestön/yhdistyksen tarpeen mukaan. Eli työpajateemaa näiden valmiiden vaihtoehtojen ulkopuolelta 

 

Mistä ammennetaan? 

Kaikki järjestetyt työpajat ovat haastaneet hyödyntämään kaikkea opittua sote-järjestöjen toiminnasta Pohjois-Savossa, erilaisista sidosryhmistä, toimintaympäristöstä ja kehittämisestä ylipäätään. Te olette huolehtineet, että on mistä ammentaa. Olette osallistuneet, ottanut yhteyttä, vastannut kysymyksiin, antanut palautetta ja esittänyt toiveita.  

Pohjois-Savossa sote-järjestökenttä on enemmän kuin valmis. Rahoitusta alueelle haetaan monista kanavista. Kenttä tunnistaa tarpeen yhteistyölle ja tekee sen eteen töitä resurssien mukaan.  

Järjestöjen/yhdistysten/kerhojen määrää kuvaava kaavio Pohjois-Savon alueelta. Kuvio muodostuu hyvinvointitarjottimella mukana olevien toimijoiden syöttämistä tiedoista. Kuvakaappaus hyvinvointitarjottimelta 16.6.

 • On selvitty kaatuneesta maakuntavalmistelusta 
 • Lähdetty seuraavaan sote-sektoria kehittävään hankkeeseen mukaan.  
 • Sumplittu oma polku erilaisten rajoitustoimien keväässä. 

Sote-järjestöt ovat tarjonneet kohderyhmilleen tukea ja apua. Näin tapahtui ennen VeKe-hanketta ja tulee tapahtumaan hankkeen jälkeen. VeKen toimintaan kuuluu syksyn aikana seuraavia juttuja: 

 • miten julkisen sektorin ja sote-järjestöjen tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisyhteistyö onnistuu hyvinvointitarjottimen kautta? (case Siilinjärvi) 
 • paketoidaan ja sillataan kokonaisuus, jossa konkreettisia työkaluja toiminnan kirkastamiseen 
 • kerrataan hankkeen toimenpiteitä/tuotoksia kokonaisuutena – käydään näistä keskustelua 
 • kootaan loppuraportti, jossa käydään avoimesti läpi harha-askeleet ja hyvät jutut ja erityisesti mitä niistä on seurannut 

Syksyn päämääriä ja päivämääriä

14.8. klo 9-11 tuotoksien läpikäynti facebook live -lähetys @pohjoissavonve1 

2.9.  klo12-15 kunnallisten vanhus- ja vammaisneuvostojen työkokous Varkaudessa (klikkaamalla lisätietoja, avautuu uuteen välilehteen) 

8.9. Wasteryn ja alueen sote-järjestöjen kanssa yhteinen tapahtuma Varkauden terveyskeskuksen työntekijöille (lisätietoja myöhemmin) 

21.9. hyvinvointitarjottimen kehittämistyöpaja (lisätietoja myöhemmin, ilmoittautuminen auki) 

1.10. klo 12-16 vanhus- ja vammaisfoorumi Kuopiossa  (lisätietoja myöhemmin, ilmoittautuminen auki) 

22.10. Klo 9.30-13 päätöstilaisuus Kuopiossa (lisätietoja myöhemmin, ilmoittautuminen auki)  

 

Jos kiinnostuit kahden tunnin työpajasta – tutustu tästä lisää tai soita Hannalle p. 0447368742