Yhdenvertaiset osallistumis- tai asioimismahdollisuudet yhteiskunnassamme eivät valitettavasti vielä toteudu. 

Facebookissa on julkaistu päivitys, jossa kuvataan pyörätuolilla ja avustajan seurassa liikkuvan henkilön kauppareissua. Reissulla asiat sujuvat hyvin. 

Neuvostot ja toimintaympäristö

Pohjois-Savon kunnissa toimivat neuvostot ovat lain mukaisia toimielimiä, joiden tehtävä on vaikuttaa kunnalliseen suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan kaikilla hallinnonaloilla. Usein (ainakin Pohjois-Savon) kunnat ovat yhdistäneet kaksi neuvostoa yhdeksi – vanhus- ja vammaisneuvostoksi. 

Pohjois-Savon Vertaistuen Keskus hanke on tehnyt yhteistyötä kunnallisten vanhus- ja vammaisneuvostojen kanssa keväästä 2018 lähtien. Neuvostot nähtiin tärkeässä roolissa, kun halutaan vahvistaa sote-järjestöjen roolia luotettavina ja yhdenvertaisina toimijoina, joiden erityisosaamista on kansalaistoiminta (vertaistoiminta ja vapaaehtoisuus). Erilaisissa tapaamissa ja koulutuksissa kohdattaessa ovat neuvostot osoittaneet halunsa tehdä yhteistyötä ja kehittää neuvostojen toimintaa. 

Ei pidä kuitenkaan kieltää tai sulkea silmiä toimintaympäristöltä, jossa useassa neuvostossa toimitaan. Prosesseissa, joissa suunnitellaan, tehdään päätöksiä ja toteutetaan seurantaa, ei aina ole tilaa neuvostoille. Kommentit, joissa arvostellaan neuvostojen osaamista ja ulosantia, ovat olleet negatiivisviritteisiä. Tämä edellinen toteamus perustuu VeKen saamalle palautteelle. On kuitenkin tärkeä huomata, tunnistaa ja myöntää, että neuvostot ovat osa “kunnan koneistoa”, neuvoston kautta on mahdollista osallistaa kuntalaisia ja aidosti huomioida erilaisissa prosesseissa niiden ääni, joka ei välttämättä muuten kuulu. Kunnan on huolehdittava neuvoston linkittymisestä toimintaan, jossa se voi saavuttaa tavoitteensa ja olla kunnan toimintaa tukeva toimielin. Tällainen tilanne ei synny luonnostaan, vaan sen eteen on tehtävä töitä. 

Yhteistyön eteen koulutusta

Neuvostoille järjestetyssä koulutuksessa syksyllä 2019 keskityttiin kehittämään toimintamallia, jolla vaikuttamista kunnissa tehdään. Silja (Paju consultingesitteli osallistujaporukalle vaikuttamisen tasojen 3-portaisen mallin, jota pohdittiin ja työstettiin yhdessä esimerkein. Tukiliiton kokemusasiantuntijat kertoivat esimerkeistä kuinka vaikuttamista on näillä kolmella erilaisella tasolla toteutettu. Tärkeintä koulutuksessa oli katsoa eteenpäin ja miettiä miten voidaan tehdä enemmän yhdessä – neuvostojen kesken ja omassa kunnassa. Järjestetystä koulutuksesta viestittiin myös kuntiin ja tehtiin selväksi, että yhteistyöosaamista kehitetään. Yksi yhteistyön tuotos on myös Pohjois-Savon vammaisneuvostoa koskeva ehdotus, joka valmisteltiin yhteistyössä maakunta- ja sote-valmistelun tueksi ja valmiiksi toimintamalliksi.  

Yhteistyön eteenpäin pukkimisen ja kehittämisen pohjana on ollut positiivinen asenne. Usko siihen, että asioita voidaan tehdä paremmin ja neuvostot pystyvät ja pääsevät mukaan niihin edellä mainittuihin prosesseihin. Heikoilla toimintaedellytyksillä, toimimattomalla yhteistyössä, suljetuilla prosesseissa toimielimistä ei saada irti sitä mitä sieltä on tarkoitus saada. Toimielin on lakisääteinen syystä. Vammaisten ja vanhusten näkökulman huomioiminen varsinkin Pohjois-Savon kunnissa, joissa ikärakenne ja sairastavuusluvut ovat korkeat. 

Pohjois-Savon ikärakenne vuonna 2040. Lähde tilastokeskuksen väestöennuste 2019. Kuva lainattu Foresavo-sivustolta.

 

Kuopion ikärakenne vuonna 2040. Lähde tilastokeskuksen väestöennuste 2019. Kuva lainattu Foresavo-sivustolta.

 

Tervon ikärakenne vuonna 2040. Lähde tilastokeskuksen väestöennuste 2019. Kuva lainattu Foresavo-sivustolta.

Yhdenvertaisesti kohdattu

Noniin ja nyt itse asiaan eli huomionosoitukseen. Huomionosoitus on kunnallisten vanhus- ja vammaisneuvostojen yhteinen ponnistus. Huomionosoituksella halutaan nostaa esiin yhdenvertaisuutta ja näkökulmaa, jossa Meidän kaikkien tehtävä on huolehtia yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Huomionoituksehdotus voi olla kauppa eli yritys esteettömyydellään, asiakasta palvellut työntekijä eli henkilö/henkilökunta tai asiakaskokemus kokonaisuutena eli tilanne. Huomionosoitusehdotuksia tehdään positiivisella otteella nostamalla esiin asioita, jotka ovat saaneet sinut tai läheisesi tuntemaan olosi/olonsa kohdatuksi juuri niin kuin kaikki  ihmiset tulisi kohdata – yhdenvertaisesti.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan huomionosoitus olisi jaettu Kuopio tanssii ja soi-tapahtuman avaijaisissa. Pohdimme vaihtoehtoa huomionosoituksen luovuttamiselle. 

Materiaalin linkkeineen

Kysy lisää huomionosoituksesta, toteuttamisprosessista, neuvostojen koulutuksesta:

Hanna hanna.tervo(a)tukipilari.fi p.0447368742 

Sirpa toimisto(a)kuopioninvalidit.fi p.0440378451