Hyvinvointitarjottimen kehityskulku on ollut vauhdikasta ja samalla hidasta. 1 luukun ja 3 klikkauksen ideasta työstetty, koodattu, testattu, pilotoitu, muokattu ja käyttöönoton laajennusvaiheeseen asti ehtinyt työväline on koetellut ja kannatellut VeKeä. Hyötyjen osoittaminen ja yksinkertaisuuden demoaminen ovat olleet VeKelle mieluista hommaa. Tarjotinta mennään esittelemään ihan minne vain kutsu käy. Tietoisuuden lisääminen ollut vahvasti agendalla koko kehittämistyön ajan. Nyt on luotu yhteistyössä myös apuväline, jonka avulla tietoisuutta hyvinvointitarjottimesta pystyy lisäämään ihan kuka tahansa.

Kantapääkysymykset 

Jos mennään kantapääasioihin, hyvinvointitarjottimen juurtumissuunnitelman työstö on ollut agendalla syksystä 2017 asti. 

“Kuka tietoja päivittää?” 

“Mitä ylläpito maksaa?” 

“Mitä tarjottimen käyttäminen maksaa?” 

“Pitääkö sote-järjestön maksaa päästäkseen tarjottimelle?” 

“Kuka hyvinvointitarjotinta ylläpitää VeKen poistuessa takavasemmalle?” 

“Mihin toiminta juurtuu?” 

Hyviä kysymyksiä – vailla vastauksia. NO VITSI! 

Sote-järjestöt päivittävät tietonsa itse – meidän tehtävä on osoittaa heille hyödyt. 

Ylläpitokustannuksista huolehtii VeKe vuoden 2020 loppuun saakka ja tulevaisuuden ylläpitomaksua ei voida vielä arvioida, koska ei tiedetä mitä kaikkea toimintoja saadaan vielä automatisoitua, jotka vekeläiset tekevät tällä hetkellä oman työnkuvansa sisällä (esim. toimijoiden hyväksyminen, tietojen täydentämispyynnöt) 

Tarjottimen käyttäminen ei maksa käyttäjille mitään. 

Sote-järjestön ei tarvitse maksaa liittyäkseen tarjottimelle.

Tavoitetasolla ylläpito-organisaatio on vaihtunut sote-uudistuksen kaatumisen myötä. Maakuntaorganisaatio järjestämisvastuulla höystettynä oli potentiaalinen vaihtoehto ja keskustelut olivat hyvässä vauhdissa ennen Sipilän päätöstä pistää pillit pussiin. Katseet on siirretty nyt eteenpäin ja tiedostettu sote-kentän moninaiset virittäytymättömät tunnelmat kehittämisrahaa odottelessa. Keskusteluyhteyksiä on avattu SOSTEn suuntaan viestinnällisen yhteistyön tiimoilta sekä SoteDigiin ja Kuntaliittoon. 

Toiminnan on tarkoitus juurtua osaksi sote-järjestöjen toimintaa, jossa toimijat näkevät arvokkaaksi yhteisen välineen, jonka kautta tuodaan esiin sote-järjestöjen moninaista toimintaa ja asiantuntemusta. Toiminnan on tarkoitus juurtua osaksi asiakkaiden kohtaamista sote-palveluissa. Asiakkaita kohtaavat ammattilaiset pystyvät hyödyntämään hyvinvointitarjottimen ajantasaista tietoa. Toiminnan on tarkoitus juurtua osaksi organisaatiota, joka on valmis vastaamaan ylläpitokustannuksista ja toimimaan koordinoijana esim. kehittämissprinteille hyvinvointitarjottimen jatkokehitysvaiheissa. 

Mahdollisuus toimintaidean viestimiseen 

Ensimmäinen kokonaisarkkitehtuurikuva hyvinvointitarjottimesta tehtiin keväällä 2018. Kuvan tarve ja työstäminen oli jonkinlainen vauhdin hakeminen pohjakosketuksesta. Tämä kosketus oli hyvä tehdä hyvinvointitarjottimen alkutaipaleella. Note to self 1. älä yritä rakentaa kokonaisarkkitehtuurikuvaa sellaisesta, jota et itsekään ymmärrä. Note to self 2. Älä anna tehtäväksi yhteistyökumppanille tehdä kokonaisarkkitehtuurikuvaa sellaisesta asiasta, jota et itsekään ymmärrä. 

Kokonaisarkkitehtuurikuva kevät 2018

Joulukuussa 2019 ollaan hymyt huulilla. Yhteistyössä Piirre Oy:n ja hyvinvointitarjottimen toimijoiden kanssa on työstetty yhteisen viestinnän tueksi hyvinvointitarjottimen kokonaisarkkitehtuurikuva. Kuva, josta selviää hyvinvointitarjottimen toimintaidea. Kuva, jota hyvinvointitarjottimen toimijat voivat vapaasti hyödyntää omassa viestinnässään (esim. yhteistyökumppaneille, sidosryhmille, kohderyhmälle). Kuva, jonka kautta ammattilainen voi kertoa millainen työväline hyvinvointitarjotin on hänelle.  

Olkaa hyvä! 

 

Kokonaisarkkitehtuurikuva 2019 syksy

 

Hyvinvointitarjottimen tarina ja hyödyntäminen

 

Kuvatiedostot on laitettu menemään kaikille hyvinvointitarjottimen toimijoille. Jos haluat kuvat itsellesi hyödynnettäviksi/tutustuttaviksi/viestittäviksi, ota VeKeen yhteyttä!  

Hanna 0447368742 hanna.tervo@tukipilari.fi tai Susanna 0447143772 susanna.kahkonen@tukipilari.fi