Havisiko historia vai mikä oli meno Pohjois-Savon aluetyöverkostossa. Itä-Suomen aluetyöverkostoon kuuluu kolme maakuntaa. Me teimme toiminnallemme palveluksen ja kutsuimme kokoon Pohjois-Savon aluetyöverkoston (ja TOTTAKAI se oli avoin kutsu aluetyöntekijöille ympäriämpäri).

Tupa oli täynnä ja saimme viimein kohdistettua toimintaa Majakan porukalle, jossa työskentelee noin 40 kappaletta rautaista ammattilaista. Iloksemme porukkaa tuli myös Iisalmesta, Pieksämäeltä ja Varkaudesta saakka. Mukana myös puheenvuorojen kera

 • Ritva Varamäki Järjestö 2.0 koordinaatio-hankkeesta SOSTE ry:stä
 • Jorma Niemelä asiantuntijana Doktriinista
 • Laura Vuorensola Ylä-Savon soten valinnanvapauspilotista
 • Pia Aikio myös Ylä-Savon sotesta mutta henkilökohtaisesta budjetista

Iltapäivän puheenvuorot olivat ajankohtaisia, herätteleviä ja informatiivisia, mutta meidän intressi oli saada tapahtumaan osallistuvalta asiantuntijaporukalta ideoita ja toiveita aluetyöverkoston tulevaisuudesta ja LISÄKSI arvio meidän toiminnasta. Porukka jota oli mukana on nähnyt vaikka ja minkälaista hanketta paikallista ja valtakunnallista, laajassa yhteistyössä ja pienemmällä porukalla toteutettua. VeKen toimintakausi alkoi 1.8.2017 ja paljon on mahtunut tähän ensimmäiseen kymmeneen kuukauteen – tukka on hulmunnut ja lenkkareiden pohjat tallanneet Pohjois-Savon maaperää.

Ensin mietittiin mikä on verkoston tila nyt ja mikä se voisi olla tulevaisuudessa.

 • ollaan uuden kynnyksellä, tarve strategialle ja tavoitteille
  • sovittava käytännöt
  • verkoston ”elämänkaari” hahmotettava (VeKe 2017-2020)
 • SOSTEn toiminnan tuominen lähemmäksi maakunnallisia toimijoita – kaksisuuntaisesti
  • tiedonjako- ja kokemusten vaihtaminen
 • äänitorvi, edunvalvonta esim. valtakunnallisten barometrien jalostaminen paikalliseen käyttöön
 • muutosvalmis vaikuttamisverkosto
 • keskusteleva

 

Millä pohjalla tätä työstettiin? Alla kuvio, joka on mukaillen lainattu Timo Järvensivulta (KTT, tutkija).

VeKen ensimmäinen toimintavuosi on kohta paketissa ja avasimme porukalle mitä on tehty. Tavoitteita hankkeessa on kaksi ja jaoimme toiminnan ja tulokset niiden kautta myös kahteen osaan. Jaottelu on karkea, mutta tarpeellinen tuloksien ja vaikutusten arvioimiseksi.

Edellä mainittuja kokonaisuuksia tulemme mielellään avaamaan ihan kasvotusten joko pienelle tai vähän suuremmallekin porukalle. Ottakaa vaan yhteyttä! esim. tätä kautta!

Pyydetty palaute oli iltapäivän mutakakku vaniljajäätelöllä – meille ensimmäisestä tapahtumasta lähtien PALAUTE on ollut ykkösasia, jota on painotettu jokaisen tapahtuman jälkeen. Se ei ole vain pakollinen ja hikinen lomake, vaan meille arvokas työtä ohjaava väline. Viestintä on ollut meille yksi paljon pohdintaa aiheuttanut painopiste koko toiminnan ajan. Tähän aiomme edelleen panostaa ja olla entistä johdonmukaisempia ja esteettömämpiä. Uudistamme nettisivuja ja kokoamme Innokylän materiaaleja uudella jaottelulla – nekin tavoitteiden kautta.

(HUOM! Arviointi toteutettu neliportaisella asteikolla täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, jokseenkin samaa mieltä, täysin samaa mieltä)

Pohjois-Savon aluetyöverkoston varalle meillä on jo suunnitelmaa. Juurisyyanalyysiin ollaan tutustuttu ja sitä voitaisiin hyödyntää. Toimintaympäristön asettamat haasteet – epävarmuus, tietotulvat- ja -vajeet, vaikuttamisen mahdollisuudet ja paikat vaihtelevat. Tällaiseen toimintaympäristöön pitää muodostaa tavoitteet ja strategia verkostolle. Lähdetään liikkeelle siitä tilanteesta, joka ei ole niin ruusuinen ja työstetään sitä siihen suuntaan ettei piikit pistele niin paljon! Challenge accepted!