Mitä toimintaympäristössä on tapahtumassa? A-studiossa (30.9. Nuorten mielenterveyspalvelut tuuliajolla) keskusteltiin, että nyt on aika etsiä ratkaisuja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen puolelta.  

Arjen tuki 

Tukeminen arjessa on sote-järjestöjen hommaa. Arjen kanssa pärjääminen on varmasti hyvinvointia ja terveyttä tukevaa. 

Pohjois-Savossa toimii 470 sote-järjestöä. 

Pohjois-Savo ja sote-järjestöt, kuva lainattu Anne Knaapin Tulevaisuuden haasteet sote-järjestöille -esityksestä 3.9. Kuopio.

Sote-järjestöt ovat itsenäisiä toimijoita, jotka toiminta-alueellaan määrittävät yhteistyökumppaninsa ja potentiaaliset yhteistyökumppaninsa. Yhteistyötä tehdään siellä, minne paukut riittävät ja mitä rahoituslähteistä edellytetään. Kaiken tämän ryntäilyn, höntyilyn ja kehittämisen rinnalla ollaan ihan juuriaan myöten kiinni ihmisten arjen tukemisessa.  

Arki ja ihminen.  

Ei tarvitse miettiä onko toiminta korjaavaa vai tukevaa.  

Mietitään, että miten voidaan olla vertaisryhmässä tukena sille avannepotilaalle, joka on torstaina saanut tarvikejakelusta vääränlaiset kakkapussit ja pitäisi selvitä vielä perjantaistakin, arjessa. 

Ollaan mukana hallituksessa, koska silloin saa ajatukset pois omasta raskaasta tilanteesta kotona, arjesta. 

Monenlaisia näkökulmia näihin hyvinvointia ja terveyttä edistäviin mahdollisuuksiin, arjessa.  

Sote-järjestöjä on monenkokoisia ja toimintamalleiltaan erilaisia. Sote-järjestöistä on vaikeaa puhua yhtenä massana ja ehkä sote-järjestöistä ei kannata puhua yhtenä massana. Sote-järjestön toiminta on muokkautunut ja muokkautuu kohderyhmästä lähtevien tarpeiden kautta.  

Pienmarkkinoilla menetelmiä ja mittareita 

Palautepiirakka koskien hyvinvointikertomuksien hyödyntämistä esim. toiminnan suunnittelussa.

Pienmarkkinoilla Iisalmessa ja Varkaudessa puhuttiin isoista asioista. Pohjois-Savon hytetiimi antoi meille luonnosvaiheessa olevat tavoitteet, mittarit ja menetelmät keskustelun pohjustukseksi Pienmarkkinakierrokselle. 

Pienmarkkinasato VeKen näkökulmasta: 

  • yllätyttiin rohkeudesta – avoin ote keskustelussa 
  • tarttumisesta – haastavaa/uutta asiaa 
  • kommenttien taitavasta jäsentelystä – sote-järjestöjen roolin selkeys ja oman toiminnan näkökulma suhteessa kunnan rooliin 

Palautepiirakka dialogin onnistumisesta.

Lätäistiin Pohjois-Savon hyvinvointikertomuksen painopistealueet, tavoitteineen, mittareineen ja menetelmineen taulukoiden muodossa esille. Porukka otti kokonaisuuden avoimesti vastaan. “Hieno näkökulma, jota pystyy yhdistyksen näkökulmasta tarkastelemaan. Ei ole lähdetty organisaation näkökulmasta.” Tehtiin tästä suora päätelmä, että 470 sote-järjestöä on valmiita tukemaan pohjoissavolaisten kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Ja lähtökohtana on se sote-järjestöjen oma kohderyhmän tarpeista liikkeelle lähtevä toiminta. Kiitos!